กระทรวงสาธารณสุข มีการประกาศให้ "โควิด-19" เป็นโรคติดต่ออันตรายแล้ว

ข่าวประจำวัน 11,989
กระทรวงสาธารณสุข มีการประกาศให้

ล่าสุดวันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2563)กระทรวงสาธารณสุข มีการประกาศให้ "โควิด-19" เป็นโรคติดต่ออันตรายแล้ว แต่ความรุนแรงในการระบาดยังไม่ถึงขั้นที่ 3 โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รถมนตรีกระทรวงสาธารณะสุข ได้กล่าวถึงมติในที่ประชุมว่า มีเสียงเป็นเอกฉันท์ในการประกาศให้ ไวรัส โควิด-19 เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

ทั้งนี้เหตุผลในการประกาศดังกล่าว นายอนุทิน ระบุว่า เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาด และเพื่อให้การป้องกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถทำงานได้อย่างคล่องตัวตามแนวทางที่วางไว้

นอกจากนี้นายอนุทิน ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สถานการณ์การระบาดของไวรัส โควิด-19 ของประเทศไทยในปัจจุบันนี้ ยังอยู่ในระดับ 2 ไม่ใช่ระดับ 3 แต่ที่ต้องประกาศครั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่สามารถใช้กฎหมายในการควบคุมการระบาดได้ตาม พรบ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งจะมีการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกขาต่อไป

<< Back