โรงงานกระเบื้องดินเผาไทยแเงบรรพต

สำหรับผู้ที่ต้องการราคาตรงจากเจ้าของโรงงาน ซื้อ กระเบื้องดินเผา กระเบื้องหลังคาดินเผา กระเบื้องหลังคาวัด หลังคาจีน หลังคาโบสถ์ กระเบื้องดินเผาติดผนัง กระเบื้องปูพื้นดินเผา ปรึกษาการติดตั้ง สอบถามสต้อก กรุณาติดต่อ กระเบื้องดินเผาไทย โรงงาน www.th-tile.com โทร 089-8342552 ทัก Line : ying-mhon1

กระเบื้องสุโขทัย
กระเบื้องสุโขทัย

กระเบื้องหลังคาดินเผาแบบ กระเบื้องสุโขทัย มีส่วนปลายคล้าย ใบโพธิ์ เข้าใจว่า เพื่อให้อาคารที่เลือกใช้กระเบื้องสุโขทัย มีความร่มเย็นเป็นสุข ดั่งคำว่าอยู้ใต้ร่มโพธิ์ ร่มไทร สำหรับเลือกใช้เป็น กระเบื้องมุงหลังคาวัด หลังคาโบสถ์ กระเบื้องหลังคาเรือนไทย หลังคาบ้านทรงไทยโบราณ จำนวนประมาณ 60 แผ่น/ตารางเมตร น้ำหนักต่อแผ่น ประมาณ 0.85 กก.