คาเฟ่กระเพราถาด

คาเฟ่กะเพราถาด เขารูปช้างเพชรบูรณ์ มุมอร่อยเล็กๆ บนถนนสาย 2275 ที่สามารถเดินทางจาก ถ้ำน้ำบัง มาท่าเมี่ยง บ้านซำเรียง
หรือแยกอิโดกวังจานก็ทะลุมาที่ท่าเมี้ยงได้ และสามารถเดินทางต่อไปที่ น้ำร้อน สักแห้ง ปากน้ำ เข้าตัวเมืองเพชรบูรณ์ ในทางขากลับก็แค่ย้อนกลับทางเดิม ถนนสายธรรมชาติที่มีต้นสักเป็นกำแพง และอุโมงค์ต้นไม้เป็นช่วงๆ ถนนโล่งอากาศดี วิวสวยด้วยท้องไร่ ท้องนาการเกษตร

พิซซ่ากะเพราถาด
พิซซ่ากะเพราถาด

พิซซ่ากะเพราถาด

พิซซ่ากะเพราถาด
พิซซ่ากะเพราถาด

TEST

TEST 3
TEST 3

TEST 3

TEST 4
TEST 4

TEST 4