แนะนำที่เที่ยว ทัวร์ลาวใต้

บทความทั่วไป 10,976
แนะนำที่เที่ยว ทัวร์ลาวใต้

ถ้าพูดถึง "ทัวร์ลาวใต้" สิ่งแรกที่คนใหญ่นึกถึงคงไม่พ้น ปากเซเพราะเป็นเหมือนประตูบานใหญ่ ที่เปิดต้อนรับรอให้แขกเข้ามาเยี่ยมชมเพื่อ ทัวร์ลาวใต้ เพราะเมืองปากเซมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ซึ่งบทความนี้จะเสนอถานที่น่าเที่ยว ของลาวใต้ เป็นแบบซี่รี่ส์ โดยจะแนะนำทีละสถานที่แบบเจาะลึกกันเลยทีเดียว

ปากเซ เป็นเมืองเอกของแขวงจำปาศักดิ์ อยู่ริมแม่น้ำโขง ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำเซโดน ที่บรรจบกับแม่น้ำโขงที่นี่ ปากเซเป็นเมืองที่มีสำคัญทางด้านเศรษฐกิจกับแขวงจำปาศักดิ์ และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของลาวตอนใต้ มีประชาชนหลากหลายชนชาติ

สภาพภูมิประเทศ เป็นป่าเขา อาณาเขตทั้งสองประเทศติดกันเป็นพื้นดิน ซึ่งในการเดินทาง เข้า -ออก จะต้องผ่านทางด่านช่องเม็ก ที่อำเภอสิรินธรแขวงจำปาสัก เป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ ทางด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม ซึ่งถ้าดูตามแผนทีในเขตการปกครองของประเทศแล้วดินแดนแขวงจำปาสัก จะตั้งอยู่ ทางภาคใต้สุดของประเทศ สปป.ลาว ที่มีชายแดน ติดกับหลายแขวงด้วยกัน รวมทั้งประเทศไทย และประเทศ กัมพูชาประชาธิปไตยด้วย ตามรายละเอียดดังนี้

ทิศเหนือ และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จะติดกับ แขวงสาระหวัน สปป.ลาว
ทิศตะวันออก ติดกับ แขวงเซกอง และแขวง อัตตะบือ สปป.ลาว
ทิศใต้ ติดกับ ประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย
ทิศตะวันตก ติดกับ จังหวัดอุบลราชธานี ของประเทศไทย
แขวงจำปาสักเป็นแขวงที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ มีพลเมืองประมาณ ห้าแสนกว่าคน มีเนื้อที่ ของแขวงประมาณ 15,410 ตารางกิโลเมตร
แขวงจำปาสักนับว่าเป็นศูนย์กลางทางด้าน เศรษฐกิจ ใน 4 แขวงภาคใต้ ของ สปป.ลาว และ ยังมี บทบาทเขื่อมโยง ทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม กับหลาย ประเทศในภาคพื้นด้วย โดยที่ตั้งและภูมิประเทศ มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ และแหล่งวัฒนธรรม แขวงจำปาสัก ได้มีการตั้งสมยานามว่าเป็นดินแดน " ช้างป่างานิล " ซึ่งเป็นดินแดน วัตถุโบราณ มีปูชนียสถาน อันลือชื่อหลายแห่งด้วยกัน

แหล่งท่องเที่ยวในการ ทัวร์ลาวใต้ คือ
1. น้ำตกตาดหลี่ผี, คอนพะเพ็ง, ชมทางรถไฟที่สร้างขึ้นใน สมัยฝรั่งเศส อยู่ในพื้นที่เขตเมืองโขงแขวงจำปาสัก
2. ชม ตาดผาส้วม ที่ เมืองบาจรงเจริญสุข
3. ชม ตาดฟาน ซึ่งเป็นตาดที่สูงที่สุด ซึ่งถูกโอบล้อมด้วยธรรมชาติ ของป่าเขาลำเนาไพร ที่เมืองปากช่อง
4. ชมธรรมชาติของชีวิตสัตว์ เช่น ช้างที่บ้าน พะโพ โดยอนุญาติให้ นักท่องไพรทั้งหลาย ได้ขี่ช้างชมธรรมชาติ ที่เมืองปะทุมพร
5. ชมเขื่อนผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็นแหล่งที่ สวยงามอีกแห่งหนึ่ง ที่น้ำตกเซเซ็ด และ น้ำตกห้วยเหาะ เขตเมืองปากช่อง
6. ชมวิวทิวทัศบริเวณ ท่าแพ ท่าข้ามแม่น้ำโขง ระหว่าง เมืองเก่า กับ เมืองปากเซ

แหล่งวัฒนธรรมที่สำคัญในการ ทัวร์ลาวใต้
1. วัดพู ซึ่งเป็น เมืองโบราณ ของ จำปาสัก
2. พูอาสา ที่ เมืองปะทุมพร
3. เรือนหินแกะสลัก ที่ เมืองสุขุมา

งานบุญประเพณีของ ทัวร์ลาวใต้
1. งานบุญแข่งเรือออกพรรษา ที่เซโดน เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก
2. งานบุญนมัสกาล ปราสาทหินวัดพู ชมพิธีแห่นางสีดา ประจำปี
3. งานบุญนมัสกาลอุมิง เรือนหิน ที่เมืองปะทุมพร อาหาร และของที่ระลึก
1. ผลไม้ปลอดสารพิษ ที่เมืองปากช่อง เมืองบาจรงเจริญสุข
2. ปิ้งไก่, ข้าวหลาม, ต้มไก่ใส่ไข่มดแดง ในงานบุญวัดพู
3. อาหารปลาสดๆ ที่ดอนโขง และที่คอนพะเพ็ง เขตเมืองโขง
4. สิ้นผ้าไหม โดยฝีมือชาวบ้านอันปราณีต และลือชื่อ ที่บ้านสะพ่าย เมืองชนะสมบูรณ์

สำหรับบทความนี้ขอเริ่มต้นด้วยการปูพื้นเล่าประวัติความเป็นมาของเมืองปากเซ ซึ่งถือเป็นเมืองหลักสำคัญในการ ทัวร์ลาวใต้ และในบทความหน้าเราจะทยอยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของ ทัวร์ลาวใต้ แบบเจาะลึกกันนะครับอุ้มรักทัวร์ 476 ม. 13 ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350 มีแพ็คเก็จ ทัวร์ลาวใต้ ในราคาประหยัด แต่มีคุณภาพ ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี สนใจดูรายละเอียดได้ที่ AumLuckTour.com

<< Back

 

แนะนำ
ประโยชน์ของรางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป

ตัวเลือกที่ได้รับความนิยมมากขึ้นสำหรับงานระบายน้ำ เพราะมีข้อดีหลายประการ

แนะนำ
ฐานเสาไฟคอนกรีต รากฐานที่มั่นคงสำหรับแสงสว่าง

โครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่นำแสงสว่างมาสู่ชุมชน ถนนหนทาง และสถานที่ต่างๆ